Huawei sa bráni: do prevádzky sieťových riešení zasahovať nedokážeme

Huawei zareagoval na podozrenia publikované v denníku the Wall Street Journal o tajnom vniknutí do fungujúcich mobilných sietí prostredníctvom skrytých prístupových bodov.

Silné slová na adresu čínskeho výrobcu adresoval americký poradca pre bezpečnosť Robert O'Brien. Obvinil Huawei, že už vyše 10 rokov má prístup k citlivým informáciám, s ktorými obchoduje.

Výrobca poslal do médií svoje stanovisko, v ktorom na obvinenia reaguje argumentom, že ako výrobca telekomunikačných zariadení je povinný dodržiavať všeobecne platné predpisy obsiahnuté v štandardoch projektu 3GPP. 

"Naše zariadenia síce poskytujú možnosť prístupu v krízových situáciách, no tento prístup môžu získať len štátni regulátori a operátori," vysvetľuje Karl Song, viceprezident Huawei pre korporátnu komunikáciu.  

Funkcia je využívaná napríklad v prípadoch, kedy je ohrozená ľudská a národná bezpečnosť, alebo keď je prístup nevyhnutný pre účely kriminálneho vyšetrovania. Povinnosť poskytovať informácie orgánom činným v trestnom konaní je zakotvená aj v legislatívnych nariadeniach jednotlivých štátov, napríklad v nemeckom Nariadení o dohľade nad telekomunikáciami.

Podľa K. Songa sa dá prístup získať len vtedy, ak je používateľ fyzicky prítomný v zabezpečených priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve a správe sieťových operátorov. Výrobca takýto úkon spraviť nemôže a nevie.

Huawei už od minulého roka čelí tlaku zo strany Spojených štátov, ktoré u svojich európskych spojencov lobujú za vylúčenie čínskej spoločnosti z budovania sietí piatej generácie. 

Nedávno Veľká Británia dovolila Huawei vybudovať časť 5G siete na svojom území. Na rozhodnutie sa v tomto momente čaká v Nemecku a Francúzsku. 

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu