Mobilní operátori majú právoplatne pridelené frekvencie pre 5G

V závere roku 2020 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil mobilným operátorom frekvencie, ktoré si vysúťažili vo výberovom konaní formou elektronickej aukcie.

Výsledky elektronickej aukcie, v ktorej mobilní operátori súťažili o frekvenčné pásma na poskytovanie služieb cez 5G sieť, sme sa dozvedeli v novembri minulého roka. V článku Za vydražené frekvencie pre 5G sieť získa štát vyše 100 miliónov eur sa dozviete, aké frekvencie a za akú sumu jednotliví operátori získali. 

Teraz Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informoval, že všetky vydražené frekvencie sú pridelené a držitelia povolení sú povinní začať používať pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz na povolený účel do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Zároveň sú podľa tlačovej správy RÚ povinní zabezpečiť pokrytie všetkých prevádzkovaných úsekov diaľnic D1 – D4, všetkých prevádzkovaných úsekov rýchlostných ciest R1 – R9, všetkých prevádzkovaných úsekov paneurópskych železničných koridorov IV. – VI. a vnútrozemskej vodnej cesty medzinárodného významu - koridor č. VII - magistrálna vnútrozemská vodná cesta E80 – Dunaj (mimo časti vodnej cesty tvoriacej štátnu hranicu) nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, 5G sieťou do 31. 12. 2025. 

Do rovnakého termínu sú držitelia povolení (700 MHz) povinní zabezpečiť pokrytie 5G sieťou minimálne 95 % obyvateľstva každého krajského mesta na Slovensku. Pokrytie 90 % obyvateľstva žijúceho mimo krajských miest a 70 % celkového obyvateľstva Slovenskej republiky musia stihnúť pokryť do 31.12. 2027.

Tieto kritériá môžu operátori splniť aj komerčne dohodnutým národným roamingom. Vtakom prípade sa splnenie započíta na strane operátora poskytujúceho aj na strane operátora využívajúceho národný roaming.

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu