Za vydražené frekvencie pre 5G sieť získa štát vyše 100 miliónov eur

Po júnovom odložení akucie sa konečne podrarilo vydražiť frekvencie, ktoré môžu mobilní operátori využívať na poskytovanie služieb cez 5G siete.

Výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz bolo 18. 6. 2020 odložené. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ SR) rozhodol o posunutí termínu elektronickej aukcie.

V pondelok 23. 11. zverejnil regulačný úrad výsledky výberového konania, ktoré prebehlo formou elektornickej aukcie. Jediným hodnotiacim kritériom bola podľa úradu výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Ako operátori frekvencie vydražili, si môžete pozrieť v tabuľke:

Ceny víťazných ponúk za aukčné bloky, ktoré operátori získali, sú nasledovné:

Orange: 2 x 10 MHz / 2 x A - 33 633 000 eur

- O2: 2 x 10 MHz / 2 x A -32 000 000 eur

         2 x 4,2 MHz / B - 840 000 eur

         2 x 3 MHz / C3 - 550 000 eur

- Telekom: 2 x 10 MHz / 2 x A - 32 106 000 eur

                 2 x 3 MHz / C1 - 550 000 eur

- Swan: 2 x 3 MHz / C2 - 550 000 eur

Elektronická aukcia je dôležitou súčasťou niekoľkoročných príprav slovenských operátorov na komerčné spustenie sietí piatej generácie, ktorá prinesie nielen vysoké prenosové rýchlosti, ale aj nové možnosti využitia v oblasti Internetu vecí. 

Aktuálne môžu zákazníci 4ky testovať 5G pripojenie na malom území Banskej Bystrice, zákazníci O2 majú v Bratislave k dispozícii štyri testovacie lokality. Väčšieho pokrytia sa dočkáme až v budúcom roku. 

Príchod 5G sietí sprevádza nielen v našej krajine množstvo hoaxov šírených najmä cez sociálne siete. Dezinformácie pramenia najmä z nedostatku alebo zlého vyhodnotenia informácií. Téme sme sa venovali aj v článku 5G siete vraj ohrozujú naše zdravie.

Zdroj: teleoff.gov.sk

Diskusia k článku:

Začať diskusiu