Stratovej mobilnej divízii LG má pomôcť prezident pre TV a audio