YouTube Shorts dostupné už aj na Slovensku

Nový formát krátkych 15-sekundových videí doplnených zvukovou stopou z katalógu hudby môžu využívať už aj slovenskí používatelia YouTube.

YouTube Shorts, aktuálne dostupné v beta verzii, sú odpoveďou na zvyšujúci sa dopyt po krátkom videoobsahu. Nájdete ich v špeciálnej záložke v mobilnej aplikácii YouTube. Služba prináša niekoľko nových funkcií ako viacsegmentovú kameru, vďaka ktorej môžete spojiť viac videoklipov dokopy, pridávanie textu v jednotlivých fázach videa, filtre pre korekciu farieb a ďalšie možnosti úprav. 

Ďalšie funkcionality budú neskôr pribúdať podľa toho, ako budú tvorcovia produkt používať a aká bude ich spätná väzba. Výhodou YouTube Shorts je možnosť využívať pre svoje vlastné krátke videá hudbu z miliardovej knižnice videí na YouTube. 

Takto vytvorené Shorts potom odkazujú divákov na pôvodné dlhé video, z ktorého vybrané audio pochádza a ponúkne aj ďalšie krátke videá, v ktorých je konkrétna hudba použitá. Tvorcovia pôvodných videí majú všetko pod kontrolou a môžu využívanie svojich diel v rámci YouTube Shorts úplne zakázať. V rámco Shorts je dostupná hudba z viac než 250 hudobných vydavateľstiev z celého sveta. 

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu