WhatsApp spustil jednorazové hlasové správy. Po vypočutí sa automaticky vymažú

Posledná aktualizácia komunikačnej aplikácie prináša možnosť posielať jednorazové hlasové správy. Správa sa po vypočutí zmaže, nedá sa zdieľať ani uložiť.

WhatsApp pridáva súkromné správy na jedno použitie, teda vypočutie. Režim jedného pozretia má priniesť ešte viac súkromia, pretože správa sa po vypočutí automaticky odstráni. Ak si ju nevypočujete, po 14 dňoch sa vymaže sama

Miznúcu hlasovú správu nahráte rovnako ako každú inú, len počas nahrávania posuniete ikonu zámky smerom hore a zobrazí sa jednotka v krúžku. Ťuknutím na ikonu nastavíte správu do režimu jedného pozretia. Ikona sa vysvieti na zeleno. Opätovným stlačením jednotky sa miznúca správa zruší, môžete ju aj odstrániť. 

Využiť to môžete pri posielaní citlivých údajov, správ, ktoré sa nemajú dostať do uší nepovolaným osobám a podobne. Správy sú chránené šifrovaním počas celého spojenia. Novinka sa sprístupňuje postupne, ak na váš telefón ešte nedorazila, obrňte sa trpezlivosťou. 

Zdroj: blog.whatsapp.com

Diskusia k článku:

Začať diskusiu