Vstup virtuálneho operátora na trh by pomohol znížiť ceny za mobilné služby. Dočkáme sa?

Podľa Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) sa viacerí hráči snažili o dohodu so slovenskými operátormi, no bez úspechu. Pomôcť by mohla jedna vec, no Regulačný úrad ju zatiaľ neakceptoval.

Podľa ALPI je Slovensko pravdepodobne posledným členským štátom Európskej únie, v ktorom na trhu nepôsobí žiadny z virtuálnych mobilných operátorov (MVNO). Pokusov bolo viacero, no stále narazili na ten istý problém: nedohodli sa s mobilnými operátormi, ktorí, logicky, nemajú veľký záujem o vstup ďalšieho hráča na slovenský trh.

Na to, aby nový operátor mohol poskytovať svoje služby, potrebuje dohodu o využívaní národného alebo regionálneho roamingu s niektorým z existujúcich operátorov. Rokovania však doteraz vždy stroskotali,  a tak na Slovensku nemáme žiadneho virtuálneho operátora, ktorý by mohol zamiešať karty v cenotvorbe. 

Neexistuje totiž žiadna právna úprava, ktorá by operátorov donútila dohodu uzatvoriť. Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu Regulačnému úradu navrhla, aby v podmienkach povolení uložil mobilným operátorom opatrenie týkajúce sa povinnosti poskytovať veľkoobchodný prístup, národný alebo regionálny roaming. 

„Zachovanie, respektíve podporenie súčasného stavu, bez vplyvu na hospodársku súťaž, nepochybne nie je napĺňaním cieľov stanovených zákonom o elektronických komunikáciách. Preto sme navrhli opatrenie, ktoré pomôže hospodárskej súťaži a rozvoju trhu“, hovorí Michal Rybárik, predseda predsedníctva ALPI. Výsledkom väčšej súťaže by bolo aj zníženie cien za mobilné služby.

RÚ tento návrh neakceptoval, ale zároveň pripustil existenciu problému. Pritom vhodne formulované opatrenie by mohlo prispieť k riešeniu problému a ťažil by z toho aj slovenský zákazník. Vyššia konkurencia by mohla priniesť nižšie ceny. Virtuálni operátori zatiaľ ťahajú za kratší koniec. Zmení sa to niekedy?

Zdroj: tlačová správa 

Diskusia k článku:

Začať diskusiu