Telekom: viac dát v Biznis programoch bez ďalších poplatkov

Operátor pridáva viac dát nielen rezidenčným, ale aj firmeným zákazníkom. Všetky tri rodiny biznis paušálov dostanú extra dáta alebo iný dátový benefit. Vybrané paušály dostanú viaceré zvýhodnenia naraz.

Prvou novinkou je permanentné navýšenie štandardného objemu dát v paušáloch počas apríla. Vyšší balík dát dostávajú všetky programy Biznis Nekonečno aj Biznis Premium, a princíp navyšovania je podobný, ako v prípade programov určených bežným zákazníkom.

Zvýšia sa oba druhy dát – štandardne využívaný balík aj objem získaný v skupine Magenta 1 Biznis. Pri nekonečných paušáloch sa zvýšia dáta pre prenášanie plnou rýchlosťou resp. na darovanie blízkym. Pri novej aktivácii získa zákazník nový objem už od 30. marca 2021, existujúci zákazníci ich dostanú počas apríla pri štarte svojho nového zúčtovacieho obdobia.

Druhou novinkou je pridanie balíka Nekonečné pripojenie 128 kbps pre všetky paušály, ktoré neobmedzené dáta zatiaľ nemali. V prípade Biznis paušálov ide o tri paušály Biznis Mini a najnižší paušál Biznis Premium 23. Každý paušál vrátane najnižších bude po novom obsahovať neobmedzené surfovanie počas mesiaca. Balík Nekonečné pripojenie 128 kbps sa aktivuje zdarma v Telekom aplikácii a aplikuje sa po minutí dát plnou rýchlosťou.

Takto bude vyzerať ponuka pre Biznis Premium:

Pri Biznis Nekonečno dôjde k zvýšeniu dát určených pre prenos plnou rýchlosťou, resp. ich darovanie:

Aj trio paušálov Biznis Mini dostáva nový benefit. Balík Nekonečné pripojenie 128 kbps umožní po aktivácii v aplikácii byť v dátovom spojení aj po minutí základného balíka dát. 

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu