SWAN a SWAN Mobile sa zlúčili do jedného subjektu

Operátor SWAN sa spája so svojou sesterskou spoločnosťou SWAN Mobile, ktorá prevádzkuje mobilného operátora 4ka. Zákazníci tak budú mať mobilné a fixné služby od jedného operátora.

SWAN je aktuálne druhý najväčší poskytovateľ fixných telekomunikačných služieb v biznis sektore a jeho obrat dosahuje takmer 100 miliónov eur. Zmena vlastníckej štruktúry SWAN-u a jeho následné zlúčenie so SWAN Mobile predstavuje pre všetky zúčastnené strany veľký míľnik. 

Sandberg Capital sa rozhodol pre odchod zo spoločného podniku po štyroch rokoch. Spojenie operátorov predstavuje najväčšiu udalosť na telekomunikačnom trhu za posledné roky. 

"Plánované zlúčenie spoločností SWAN a SWAN Mobile do jedného subjektu je naplánované na prelome rokov 2021 a 2022. Ide o prirodzený krok smerujúci aj k snahe poskytnúť zákazníkom konvergentné produkty, teda fixné aj mobilné služby od jedného dodávateľa a na jednej faktúre," hovorí predseda predstavenstva oboch spoločností Juraj Ondriš. 

Financujúcim partnerom tejto unikátnej transakcie je konzorcium bánk na čele s Tatra bankou, ktorá je spolu s Komerční bankou, so Slovenskou sporiteľnou a s Československou obchodnou bankou aranžérom syndikovaného úveru v celkovej výške 177 mil. eur. 

Výhodou budúcej fúzie je, že obe spoločnosti majú historicky identického majoritného akcionára a už dnes majú niektorých spoločných manažérov, tímy i zdieľané predajné miesta

Spoločnosti sa dohodli, že hodnotu transakcie, ktorá podlieha schváleniu Protimonopolným úradom SR, nebudú zverejňovať.  

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu