RÚ SR: Veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní postupne klesnú

Ceny, ktoré si za hovory medzi sieťami vzájomne účtujú telekomunikační operátori v mobilnej aj pevnej sieti, budú nasledujúce roky klesať.

Európska komisia nariadením stanovila jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej a pevnej sieti platnej v EÚ. 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) už nebude rozhodnutím určovať maximálnu výšku poplatkov za ukončovanie volaní v pevných a mobilných sieťach. Týmto nariadením ale nie sú dotknuté právomoci RÚ vymedzovať relevantné trhy, vykonávať test troch kritérií a ukladať iné prostriedky nápravy, ako je regulácia cien.

Uznesenie o cenách, ktoré prijala Európska komisia, nadobudne účinnosť dňom 1. 7. 2021, kedy sa začnú aplikovať maximálne veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní. Ceny sa vždy budú meniť k 1. 1. ďalšieho roka až do 1. 1. 2024. Na Slovensku postupne klesnú z aktuálnych maxím v mobilnej sieti 0,818 cent / min až po 0,20 cent / min. ukončeného hovoru. 

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu