Orange v roku 2020: nárast zákazníkov fixných aj konvergentných služieb (hospodárske výsledky)

Darilo sa najmä pevným skužbám, ale výrazný 40 % medziročný nárast zaznamenal operátor aj pri konvergentných službách.

Aj napriek nevyhnutnej potrebe prispôsobiť sa aktuálnej situácii s koronakrízou a úprave kľúčových priorít sa Orangeu aj v komplikovanom roku 2020 darilo.

Celkové výnosy Orangeu medziročne klesli o 2,7 %, pričom medziročný pokles výnosov v poslednom kvartáli roka 2020 bol nižší než celkový pokles, a to konkrétne o 1,9 %. Výnosy posledných troch mesiacov minulého roka dosiahli hodnotu 144 mil. eur, celkové výnosy k 31. 12. 2020 vykazované podľa štandardov IFRS 15 dosiahli výšku 541 miliónov eur. 

Pokles celkových výnosov spôsobil predovšetkým takmer 6 % pokles výnosov z predaja zariadení, pričom tie vo štvrtom kvartáli v porovnaní so štvrtým kvartálom predchádzajúceho roka klesli o viac než 7 %. Bol to dôsledok nižších predajov na predajných miestach v dôsledku koronakrízy. 

Kvartálne výnosy zo služieb sa medziročne nezmenili, celkové výnosy z predaja služieb dosiahli 424 mil. eur, čo je o 1,8 % menej ako v rovnakom období uplynulého roka. Napriek medziročnému poklesu výnosov dosiahol Orange lepšiu EBITDAaL maržu vďaka efektívnemu riadeniu priamych a nepriamych nákladov. Celková EBITDAaL klesala miernejšie, o 0,7 %.

K 31. decembru 2020 evidoval Orange 250-tisíc zákazníkov pevného internetu prostredníctvom technológií FTTH, DSL a fixného LTE, čo predstavuje 25 % medziročný nárast. Naďalej rástol aj počet zákazníkov TV služieb, ktorých bolo ku koncu roka už viac než 132-tisíc, o 23 % viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka. 

Popri náraste počtu zákazníkov fixného internetu a televízie zaznamenal Orange aj výrazný nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, čiže mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet k 31. decembru 2020 medziročne stúpol o 40 % a prekročil 118-tisíc. 

Vďaka projektu migrácie zákazníkov z veľkého množstva starých paušálov na paušály Go Orange vyčistil a sprehľadnil svoje mobilné portfólio. Práve vyčistenie portfólia hlasových paušálov a deaktivácia tzv. spiacich paušálov stojí za 8 % poklesom počtu zákazníkov mobilných služieb. 

Orange ku koncu roka 2020 celkovo evidoval 2,552 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb (o 8 % menej než pred rokom), z čoho viac než 1,94 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb.

Viac než 84-tisíc zákazníkov, čo je až o 26 % viac ako v predchádzajúcom roku, sa rozhodlo prejsť so svojím číslom od konkurencie do Orangeu. Naopak, počet zákazníkov, ktorí prešli so svojím číslom z Orangeu k iným operátorom, vzrástol o necelých 10 % a tesne prekročil hodnotu 91-tisíc.

4G sieť od Orangeu s pokrytím 99 % populácie v 141 mestách a 2196 obciach, ktorá získala ocenenie za najkvalitnejšiu sieť na Slovensku, je zároveň aj najdostupnejšou sieťou na Slovensku. Až 53 % populácie si môže vďaka pokrytiu 4G+ užívať rýchlosti do 300 Mbit/s.

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu