Orange v roku 2019: rástli fixné aj konvergentné služby (hospodárske výsledky)

Nárast počtu zákazníkov pevných služieb sa podaril vďaka zvýšeniu dostupnosti fixného internetu, či už cez technológie VDSL alebo FTTH. Medziročne výrazne stúpla dátová prevádzka.

Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 31. 12. 2019 vykazované podľa štandardov IFRS 15 dosiahli 556 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 0,6 %. Pod pokles celkových výnosov sa podpísal predovšetkým pokles výnosov z predaja zariadení. Tie medziročne klesli o 5 % na 124 mil. eur.

Naopak, výnosy z poskytovaných služieb sa medziročne zvýšili o takmer 1 % a dosiahli 432 mil. eur. Napriek rastúcim výnosom zo služieb, hodnota čistého zisku EBITDaL medziročne klesla o 1,7 % na 198 miliónov eur. Pokles nastal v dôsledku zvýšených nákladov na prémiový obsah. 

Ku koncu roka 2019 evidoval Orange 200-tisíc zákazníkov pevného internetu, či už prostredníctvom FTTH, DSL alebo fixného LTE, čo predstavuje 7 % medziročný nárast. Rástol aj počet zákazníkov digitálnej TV, ktorých bolo ku koncu roka už 108-tisíc, o 43 % viac než v rovnakom období uplynulého roka

Rástol aj počet zákazníkov využívajúcich konvergentné služby. Vlani prekročil 84-tisíc, čo je o 70 % viac než v rovnakom období uplynulého roku. 

Orange celkovo evidoval 2,775 mil. zákazníkov mobilných služieb (pred rokom 2,799 milióna), z čoho viac než 2,2 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb. 

V roku 2019 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 32 % viac dát než v roku 2018, pričom vyše tri štvrtiny dát z celkového objemu 31,4 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti. 

Počet zákazníkov, ktorí sa rozhodli preniesť si svoje číslo od iných operátorov do Orangeu, sa medziročne zvýšil na viac než 67-tisíc. Naopak, počet zákazníkov, ktorí prešli so svojim číslom z Orangeu k iným operátorom, klesol o 7,5 % na 83-tisíc.

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu