Orange v Q3 2020: nárast zákazníkov pevného internetu, TV aj konvergentných služieb (hospodárske výsledky)

Operátor zverejnil výsledky hospodárenia za tretí tohtoročný kvartál. Počet zákazníkov mobilných služieb mierne klesol, darilo sa najmä pevným službám.

Aj počas tretieho kvartálu mala najväčší dopad na vývoj prevádzkových a finančných ukazovateľov situácia s pandémiou koronavírusu. Výnosy Orangeu k 30. 9. 2020 vykazované podľa štandardov IFRS 15 dosiahli výšku 397 miliónov eur

Mierny pokles oproti porovnateľnému obdobiu 2019 spôsobil viac než 5 % pokles výnosov z predaja zariadení, ktorý bol spôsobený nižšími predajmi na predajných miestach v dôsledku koronakrízy v druhom kvartáli. V treťom kvartáli sa výnosy zo zariadení opäť vrátili k rastu s medziročným zvýšením o 3 %. 

Výnosy z predaja služieb dosiahli 315 mil. eur, čo je o 2,5 % menej než v rovnakom období uplynulého roka. Bez vplyvu koronakrízy najmä v oblasti roamingu a návštevníkov by medziročná bilancia výnosov zo služieb bola plusová. 

K 30. septembru 2020 evidoval Orange 231-tisíc zákazníkov pevného internetu prostredníctvom technológií FTTH, DSL a fixného LTE, čo predstavuje 20 % medziročný nárast. Rástol aj počet zákazníkov TV služieb, ktorých bolo ku koncu septembra už 128-tisíc, o 34 % viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka. 

Popri náraste počtu zákazníkov fixného internetu a televízie zaznamenal Orange aj výrazný nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, čiže mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet ku koncu tretieho kvartálu 2020 medziročne stúpol o 41 % a prekročil 109-tisíc. 

Orange celkovo evidoval 2,715 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho takmer 2,2 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb.

Počas prvých troch kvartálov roku 2020 si svoje číslo do Orangeu prenieslo viac než 57-tisíc zákazníkov, čo je o 12 % viac než v rovnakom období roku 2019. Naopak, počet zákazníkov, ktorí prešli so svojím číslom z Orangeu k iným operátorom, sa ustálil na počte 62-tisíc, pričom sa počet medziročne zvýšil len o 4 %. 

Napriek takmer vyrovnanej bilancii prenesených čísel celkový počet zákazníkov mobilných služieb medziročne klesol o 2,6 %. Stojí za tým predovšetkým pokles počtu zákazníkov mobilného internetu a predplatených služieb. 

Už tradične, aj v treťom kvartáli 2020 zaznamenal Orange nárast mobilnej dátovej prevádzky. V porovnaní s minulým rokom preniesli zákazníci v mobilnej dátovej sieti o takmer 35 % viac dát, pričom viac než 81 % z celkového objemu 31,69 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti, čo predstavuje medziročný nárast 51 %. 

Orange nedávno získal ocenenie za najlepšiu mobilnú sieť na Slovensku. 4G sieť je aktuálne dostupná pre 98,3 % populácie SR vo všetkých 141 mestách a 2 035 obciach na Slovensku, čím zároveň dosiahla prvenstvo aj vo veľkosti. 

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu