Orange v H1 2020: mierny pokles výnosov, ale nárast počtu zákazníkov (hospodárske výsledky)

Koronakríza zasiahla aj do segmentu telekomunikácií. Napriek nižšiemu zisku sa Orange teší z vyššieho počtu zákazníkov televíznych, internetových aj konvergentných služieb.

Najväčší dopad na vývoj prevádzkových a finančných ukazovateľov v prvom polroku 2020 mala situácia s pandémiou koronavírusu. Počas kritických mesiacov Orange uviedol viaceré bezplatné benefity. Po dosiahnutí vyrovnaných výnosov v prvom kvartáli, zaznamenal operátor v dôsledku pandémie 6,86 % pokles výnosov, čo výrazne ovplyvnilo celkové výsledky prvého polroka. 

Výnosy Orangeu k 30. 6. 2020 vykazované podľa štandardov IFRS 15 medziročne klesli o 3,5 % a dosiahli výšku 261,2 mil. eur. Pokles spôsobil najmä viac než 9 % pokles výnosov z predaja zariadení, ako aj dopad výnosov z roamingu v rámci výnosov z predaja služieb v dôsledku korony. 

Výnosy z predaja služieb dosiahli 210 mil. eur, čo je o 2 % menej ako v rovnakom období uplynulého roka. Za medziročným 4% poklesom zisku EBITDaL vidí spoločnosť predovšetkým pokles výnosov.

K 30. júnu 2020 evidoval Orange 214-tisíc zákazníkov pevného internetu prostredníctvom technológií FTTH, DSL a fixného LTE, čo predstavuje 13 % medziročný nárast. Naďalej rástol aj počet zákazníkov TV služieb, ktorých bolo ku koncu júna už 122-tisíc, o takmer 40 % viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Orange zaznamenal aj výrazný nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, čiže mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet ku koncu prvého polroka 2020 medziročne stúpol o 87 % a prekročil 97-tisíc. 

Orange celkovo evidoval 2,729 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než 2,2 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb.

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu