Orange: ako získať čo najviac dát z vianočnej ponuky

Z prehľadnej tabuľky zistíte, koľko dát mesačne môžete mať k dispozícii k paušálom Go po celú dobu viazanosti. Stačí využiť vianočnú ponuku.

Všetci zákazníci, ktorí si v predvianočnom období vytvoria balík služieb Love, budú odmenení. Tí, ktorí sa teraz rozhodnú pre Love či už v trojkombinácii s paušálom Go 30 € a vyšším, pevným internetom a digitálnou TV alebo uprednostnia dvojkombináciu spomínaného paušálu Go s pevným internetom, dostanú 10 GB mesačne navyše po dobu 2 rokov

Tí  zákazníci, ktorým stačí paušál Go 20 € a nižší, získajú v balíku Love extra 10 GB dát na 6 mesiacov. Ďalších 10 GB dát počas 24 mesiacov získajú za nákup ľubovolného zariadenia z ponuky Orangeu. 

Príklad s paušálom Go 30 €:
V mobilnom paušále Go 30 € má zákazník k dispozícii štandardne 4 GB dát. V prípade, že si k paušálu zoberie nové zariadenie, dostane ako bonus 10 GB extra dát mesačne na celú dobu viazanosti. Ak navyše so svojim Go paušálom vytvorí balík služieb Love, automaticky získa ďalšie dáta. 

V rámci balíka Love obsahuje paušál Go 30 € extra 8 GB mesačne, čo je spolu 12 GB (4 GB štandard + 8 GB extra). Aktuálnou novinkou je, že za vytvorenie Love väzby dostane zákazník k týmto dátam ďalších 10 GB mesačne počas celej doby viazanosti. Dokopy tak bude mať zákazník v rámci svojho paušálu Go 30 € k dispozícii až 32 GB, z čoho je 28 GB dát mesačne vianočný bonus. 

Rovnaká filozofia sa uplatňuje pri všetkých kombináciách paušálov. V prípade paušálov Go 10 € a Go 20 €, získajú zákazníci bonusových 20 GB (10 GB k paušálu so zariadením a 10 GB za Love) na 6 mesiacov. 

Ak vám objem dát vo vašom paušále postačuje, môžete 10 GB dát získaných za vytvorenie Love väzby darovať niekomu zo svojej rodiny na mobilný paušál. Podmienkou je, aby bol paušál pod tým istým variabilným symbolom. 

Navyše môžete svoje dáta aj zdieľať. Pre všetkých zákazníkov s balíkom Love a s Mobilným internetom je táto služba k dispozícii s 50 % zľavou. 

Extra bonus vo výške 150 eur na nákup zariadení 

K tejto štedrej porcii dát zákazníci navyše môžu získať 150-eurový bonus na smart zariadenia v prípade trojkombinácie s mobilným paušálom Go, pevným internetom a digitálnou TV alebo 100-eurový bonus pri vyskladaní balíka Love z dvojkombinácie s paušálom Go a pevným internetom. 

Extra bonus môžu zákazníci využiť nielen na nákup akéhokoľvek zariadenia z ponuky Orangeu. 


Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu