O2 v roku 2019: mierny nárast výnosov aj počtu zákazníkov (hospodárske výsledky)

Zákaznícka báza narástla medziročne o takmer 121-tisíc. Medzi najrýchlejšie rastúce patrili výnosy z dát, medziročne stúpli o 27 %.

Výnosy operátora medziročne vzrástli o takmer 2 % na 295 mil. eur. Jednou z najrastovejších zložiek sú dátové výnosy, ktoré sa medziročne zvýšili o takmer 27 %. Zisk O2 pred úrokmi a zdanením (EBITDA) medziročne stúpol o 16 % na 121 mil. eur

Zákaznícka báza sa k 31. decembru 2019 oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšila o 6 % na 2,15 mil. Opäť rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorí z celkovej zákazníckej bázy tvorili už takmer 65 %. 

Priemerná zákaznícka platba za poskytované služby (ARPU) v roku 2019 bola 10 eur mesačne. Ostal tak na rovnakej úrovni ako predchádzajúci rok. 

Koncom decembra 2019 pokrývalo O2 sieťou 4G vyše 97,4 % populácie Slovenska. Vlastná 2G sieť bola dostupná už pre 99,7 % obyvateľov Slovenska.

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu