O2 v Q1 2021: nárast výnosov aj počtu zákazníkov (hospodárske výsledky)

Operátor zverejnil výsledky hospodárenia za prvé tri mesiace tohto roka. o Pokračujúca koronakríza sa prejavila najmä na znížení mobility zákazníkov a v nižšej návštevnosti predajní.

Výnosy skupiny O2 na Slovensku, ktorá zahŕňa aj výsledky spoločnosti O2 Business Services, dosiahli úvodnom štvrťroku 75 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 9 %. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBITDA) v sledovanom období dosiahol takmer 32 mil. eur, čo je o dva milióny viac než pred rokom

Zákaznícka báza sa v úvode roka oproti sledovanému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšila o 3,2 % na 2,22 mil. Opäť rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorí z celkovej zákazníckej bázy tvorili už vyše 68 %. Najvýraznejšie však rástol segment M2M SIM kariet. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) dosiahol v prvom štvrťroku výšku 11 eur, teda o jedno euro viac než v Q1 2020. 

V hospodárení O2 sa prejavili najmä prísne protiepidemické opatrenia, ktoré zapríčinili nízku návštevnosť predajní a obmedzenú mobilitu zákazníkov. Utrpel tak najmä segment predplatených kariet, nižšia bola aj spotreba jednotiek dát, volaní a správ doma i v zahraničí. 

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu