O2 v Q1 2020: nižšie výnosy, ale vyšší zisk (hospodárske výsledky)

Operátor zverejnil výsledky hospodárenia za prvé tri mesiace tohto roka. Za 4 % poklesom výnosov vidí koronakrízu a zníženie prepojovacích poplatkov.

Výnosy za prvý kvartál 2020 medziročne klesli o 4 % na 69 miliónov eur. Jednou z najrastovejších zložiek boli opäť dátové výnosy, ktoré sa oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka zvýšili o 11 %. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBITDA) medziročne stúpol o viac než 8 % na 30 mil. eur.  

Podľa operátora tržby v uplynulom štvrťroku negatívne ovplyvnili najmä výnosy z predaja hardvéru, kde je badateľný pokles. Kvôli celoštátnym reštrikčným opatreniam zaznamenalo O2 aj výrazný prepad predajov nových produktov a služieb.

Zákaznícka báza sa k 31. marcu 2020 oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšila o 5 % na vyše 2,15 mil. Opäť rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorí z celkovej zákazníckej bázy tvorili už takmer 66 %. 

Rovnako je však rast zákazníckej bázy ovplyvnený aj nárastom M2M SIM kariet. Priemerná zákaznícka platba za poskytované služby (ARPU) v prvých troch mesiacoch bola rovnako ako pred rokom 10 eur mesačne

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu