O2 v prvých troch kvartáloch 2019: rast výnosov i počtu zákazníkov (hospodárske výsledky)

Operátor zverejnil svoje výsledky hospodárenia za prvých deväť mesiacov tohto roka. Už tradične najviac rástli výnosy z dátovej prevádzky, počet zákazníkov sa vyšplhal na vyše 2,1 milióna.

Výnosy operátora v deviatich mesiacoch medziročne vzrástli o 2 % na 218 mil. eur. Jednou z najrastovejších zložiek sú opäť dátové výnosy, ktoré sa za tri štvrťroky medziročne zvýšili o 27 %. 

O2 si polepšilo aj v zisku pred úrokmi a zdanením (EBITDA), ktorý v mesiacoch január až september medziročne stúpol o 13 % na vyše 89 mil. eur

Koncom septembra 2019 malo O2 už vyše 2,1 mil. zákazníkov, čo je o 6 % viac než vlani. Opäť rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorí z celkovej zákazníckej bázy tvorili už vyše 64 %. Priemerná zákaznícka platba za poskytované služby v aktuálnom roku bola 10 eur mesačne. Pred rokom bolo ARPU mierne vyššie - 10,2 eur. 

Koncom septembra 2019 pokrývalo O2 sieťou 4G LTE 97,2 % populácie Slovenska. Vlastná 2G sieť bola dostupná pre vyše 99,6 % ľudí.

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu