O2 v prvom polroku 2019 rástli výnosov aj počet zákazníkov (hospodárske výsledky)

Operátor zverejnil výsledky hospodárenia za prých šesť mesiacov tohto roka. Pochválil sa nárastom výnosov a zákazníckej bázy. Jednou z najrastovejších zložiek boli dátové výnosy, ktoré sa medziročne zvýšili o takmer 30 %.

Výnosy O2 v prvých šiestich mesiacoch medziročne vzrástli o 3 % na 145 miliónov eur. Výrazne sa darilo dátam, výnosy sa oproti porovnateľnému obdobiu 2018 zvýšili o takmer 30 %. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBITDA) za prvých šesť mesiacov medziročne stúpol o 14 % na vyše 58 mil. eur

Zákaznícka báza sa k 30. júnu 2019 oproti vlaňajšku zvýšila o 5 % na vyše 2,080 milióna. Výrazne rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorých podiel na celkovej zákazníckej báze vzrástol na takmer 64 %. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) dosiahol k prvému polroku 10 eur, čo je mierne viac než v roku 2018. 

Koncom júna 2019 pokrývalo O2 sieťou LTE takmer 96,8 % ľudí na Slovensku. Vlastná 2G sieť bola dostupná už pre vyše 99,5 % ľudí.

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu