O2: Digitálny bonus od septembra končí. Zvyšuje sa aj cena O2 TV

Zákazníkom vzrastie suma za využívané služby. O2 je ďalším operátorom, ktorý reaguje na pokračujúci rast cien, ktoré navyšujú jeho náklady. Najmä na prevádzku a rozvoj sieťovej infraštruktúry.

Zvyšovanie cien je zákazníkmi vždy citlivo vnímané, a preto tieto rozhodnutia nie sú jednoduché. Aj O2 bolo po ďalšom raste cien energií, tovarov i služieb nútené prehodnotiť nákladové a výnosové položky, a rozhodlo sa pristúpiť k nepopulárnemu riešeniu.

Od septembra ruší Digitálny bonus zákazníkom všetkých programov. Zákazníci si tak po novom už nebudú môcť znižovať výšku svojich faktúr o 1 euro mesačne. Rušenie Digitálneho bonusu bude nabiehať podľa toho, aké má zákazník zúčtovacie obdobie. Najskôr však v zúčtovacom období od 8. septembra 2022, čo sa prejaví vo faktúrach prichádzajúcich v októbri a začiatkom novembra.

Vyššie ceny sa dotknú aj O2 TV. Cena O2 TV Mini sa od 20. septembra 2022 zvýši o 1 euro a O2 TV o 2 eurá. Viac informácií o zmenách v portfóliu uvedených služieb nájdete na webe operátora

Zdroj: tlačová správa

Diskusia k článku:

Začať diskusiu