Meranie krvného tlaku a EKG smart hodinkami Samsungu bude dostupné aj na Slovensku

Samsung sprístupní aplikáciu Health Monitor, ktorá umožňuje monitoring zdravotného stavu, v ďalších 31 krajinách. Dostupná bude na modeloch Galaxy Watch 3 a Galaxy Active 2.

Inteligentné hodinky dnes dokážu 24 hodín denne monitorovať srdcový tep a niektoré značky ponúkajú aj záznam činnosti srdca. Meraniek krvného tlaku je zatiaľ ojedinelou funkciou.

Onedlho pribudne možnosť sledovať svoj zdravotný stav pomocou EKG a krvného tlaku aj na hodnkách značky Samsung používaných v EÚ. V domácej Kórei je táto funkcia dostupná už od tretieho kvartálu minulého roka

Majitelia smart hodiniek Galaxy Watch 3 (recenzia) a Galaxy Watch Active 2 (recenzia) si tak budú môcť pomocou aplikácie Samsung Health Monitor merať krvný tlak aj EKG, nech budú kdekoľvek. V Čechách a na Slovensku sa očakáva sprístupnenie služby v priebehu marca 2021. Všetko záleží od rýchlosti a výsledku registrácie kompatibilných zariadení ako zdravotníckeho prostriedku.

Na kalibráciu smart hodiniek budete potrebovať manžetový tlakomer. Výrobca zároveň odporúča, aby ste pre správne údaje kalibrovali hodinky pomocou tradičného tlakomera aspoň raz za štyri týždne. Po kalibrácii môžete neskôr na meranie krvného tlaku počas dňa kedykoľvek použiť hodinky Galaxy Watch Active 2 alebo Galaxy Watch 3.

Analýza prebieha pomocou senzorov na sledovanie srdcového tepu a pulzných vĺn. Na základe získaných údajov program vyhodnotí zmeny a stanoví krvný tlak. 

Na záznam EKG nebudete potrebovať žiadne ďalšie zariadenie ani pri prvom meraní. Stačí položiť predlaktie na rovný povrch a špičkou prsta druhej ruky zľahka stlačiť na 30 sekúnd horné tlačidlo na hodinkách. Aplikácia zmeria vašu srdcovú činnosť a rytmus a zaradí ho buď do kategórie sínusoidy (bežný, pravidelný tlkot srdca) alebo do kategórie fibrilácia, ak srdce tlčie nepravidelne.

Na meranie krvného tlaku alebo EKG je potrebná aplikácia Samsung Health Monitor nainštalovaná v smart hodinkách aj v telefóne série Samsung Galaxy. Na iných značkách smartfónov zrejme nová funkcia nebude podporovaná. 

Zdroj: tlačová správa

 

Diskusia k článku:

Začať diskusiu