Marketingové volania už rozpoznáte na prvý pohľad. Budú mať predvoľbu 0888

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal novú vyhlášku, podľa ktorej musia byť marketingové volania odlíšené špeciálnou predvoľbou (0)888.

Vyhláška o národnom číslovacom pláne už prešla legislatívnym procesom a je povinná pre všetkých, ktorí marketingovo navolávajú verejnosť cez telefón, a ponúkajú rôzne produkty a služby. Úrad vyhradil množinu milión čísel začínajúcich predvoľbou (0)888

"Hovory, ktorých účelom bude takáto marketingová prezentácia cez telefón, už budú musieť byť realizované len s predvoľbou. Ak teda navolaný zákazník uvidí na displeji svojho telefónu trojčíslie 888, okamžite bude vedieť, že ide o marketingový hovor a on sám sa rozhodne, či hovor prijme alebo ho odmietne," povedal predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ing. Ivan Marták.

Novinkou je, že sa na marketingové číslo bude dať spätne zavolať. Ak vás bude kontaktovať váš poskytovateľ služieb, napríklad mobilný operátor alebo banka, tieto firmy nemusia v styku s klientom používať predvoľbu 0888. 

Vyhláška nadobudla účinnosť 19. 8. 2022 a v prípade porušenia udelí úrad pokutu od 200 eur do 5 % z obratu.

Zdroj: teleoff.gov.sk

Diskusia k článku:

Začať diskusiu