Ktorý z mobilných operátorov ponúka najnižšiu cenu za dáta a volania? Dvaja najväčší úplne pohoreli

Ak sa neviete zorientovať v cenách služieb našich štyroch operátorov a rozmýšľate, u ktorého zaplatíte za dáta alebo ich kombináciu s hlasovými službami najmenej, možno vám pomôže pri rozhodovaní porovnanie, ktoré zrealizoval štát.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) každý štvrťrok vykonáva porovnanie najlacnejších produktov mobilných operátorov, ktoré spĺňajú kritériá jednotlivých produktových košov. 

Ide buď o čisto dátové služby, prípadne kombináciu hlasových a dátových služieb. Definovaných je dvanásť mobilných košov. Najmenší obsahuje iba 0,5 GB dát bez volaní, najvyšší má 20 GB dát a 100 volaní (ekv. 188 minút). 

Regulačný úrad sa pozrel na ponuky všetkých štyroch slovenských operátorov a ku každému z 12-tich košov vybral najlacnejšiu ponuku. Základný parameter bral 30 dní poskytovania služby. Ak mal niektorý produkt platnosť iba štyri týždne, teda 28 dní, pripočítal k cene alikvótnu časť za ďalšie dva dni.

Ceny pri porovnaní produktov boli platné k 7. aprílu 2022 a najvýhodnejšia cena je zvýraznená zelenou farbou. Jednoznačným cenovým víťazom je najmladší operátor 4ka. Z dvanástich košov mal v siedmich najlepšiu ponuku. Na päty mu šliape O2, ktoré malo v piatich košoch lepšiu cenu než zvyšní operátori. 

Dvaja najväčší operátori v porovnaní zaostávali. Telekom ponúka najlepšiu cenu len v koši 4, čo je služba s objemom 5 GB dát. Orange vychádza z porovania Regulačného úradu ako najdrahší operátor. V žiadnom koši neponúkol nižšiu cenu než konkurencia. 

Treba spomenúť, že štátny úrad sa pri porovnaní služieb zameral iba na cenu, nebral do úvahy kvalitu siete ani rôzne benefity, ktoré dokážu zákazníkom výraznejšie znížiť konečnú cenu. Je teda hlavne na zákazníkoch, čo uprednostnia, a ktorý z operátorov je pre nich ten najv(ý)hodnejší.

Zdroj: teleoff.gov.sk

Diskusia k článku:

Začať diskusiu