Gmail vám umožní pripojiť k odosielanej správe ďalší e-mail

Pripojené e-maily sú vkladané formou prílohy. Môžete si sami vybrať, ktoré správy chcete pripojiť. Ich počet nie je limitovaný a zahŕňa celé konverzácie aj samostatné e-maily.

Gmail vám teraz umožní priložiť e-maily do prílohy bez toho, aby ste ich museli najprv sťahovať. Stačí do okna rozpísanej správy pretiahnuť e-mail, ktorý chcete pripojiť ako prílohu.

Všetko sa potom zrealizuje automaticky. Zároveň môžete selektovať jeden alebo viacero e-mailov z konverzácie a pridať ich do prílohy samostatne. 

Momentálne niečo podobné riešia kópie e-mailov, kde v odoslanej správe príjemca vidí predchádzajúcu konverzáciu. Nová funkcia je však užitočná vtedy, keď máte správy týkajúce sa jednej témy, ktoré nie sú zoradené v konverzáciách a potrebujete ich dostať do jedného e-mailu. Prípadne nechcete odosielať celé rozhovory, len vybrať konkrétne správy, vrátane konverzácií, ktoré môžete vložiť do prílohy. 

Pripájanie e-mailov do odosielanej správy vám umožní poslať príjemcovi presne ten obsah, ktorý chcete, aby videl. Každá z príloh dostáva príponu .eml a je možné ich otvárať v ľubovoľnom poradí. Ich počet nie je limitovaný. Google novinku sprístupňuje postupne od dnešného dňa. Celý proces má trvať do 21. januára, kedy by ju už mali mať všetci používatelia.

Zdroj: gsuiteupdates.googleblog.com


 

Diskusia k článku:

Celá diskusia 1 príspevok