Chat a Moja účasť

Popis funkcie nových Nokií Chat a Moja účasť sú funkcie, ktoré v novších Nokiách dopĺňajú komunikačné funkcie.

Chat a Moja účasť sú funkcie pracujúce podobne ako Instant Messaging iných výrobcov mobilných telefónov. Sony Ericsson svojho messengerového klienta nazval My Friends, Motorola používa skratku IM, v nových Siemensoch nájdete v správach položku Inst. Message. Nokia 6230, ako i ostatné telefóny s touto funkciou, umožňuje komunikovať cez ICQ, MSN, AIM a Yahoo.

Ak chcete komunikovať pomocou messengerových funkcií v telefóne, potrebujete využívať nejaký server. Dlhý čas som si myslel, že tento musí sprístupniť samotný operátor, ale ukázalo sa, že na svete existujú iné možnosti. Na českej internetovej stránke MobilMania.cz vyšiel 29. septembra článok "Návod: nastavení služby Chat a Moje účast na Nokiích" venujúci sa tejto funkcii. Jeho autor, Marek Hajn, upozornil na jediný funkčný server Yamigo.com. Preto je nutné sa na tejto adrese zaregistrovať.

Teraz sa môže zdať, že mám záujem len odkopírovať tento článok z českého konkurenčného servera. Dôvodom tohto príspevku je však séria článkov rozoberajúcich funkcie, ktoré už mnohé telefóny obsahujú (napr. Nokia 6230) a takmer vôbec sa o nich nepíše.

Ako praktický príklad budem v článku popisovať komunikáciu cez ICQ.

Službu Chat a Moja účasť podporujú aj iné modely Nokií: 3220, 5140, 6220, 6230, 6810, 6820, 7200, 7610. Ich nastavenie je podobné dnes opisovanej Nokii 6230. Samozrejmosťou pre využitie služby je podpora a aktivácia prenosov GPRS u vášho operátora. Položku Chat nájdete v menu Správy, Moja účasť sa nachádza v menu Kontakty.

Moja účasť je funkcia, ktorá je súčasťou najnovších Nokií a v nich ponúka pomocou GPRS zistiť, či je daný kontakt zastihnuteľný, alebo si žiada nebyť vyrušovaný. Telefón umožňuje jej automatické spustenie, pričom sa následne vybraným kontaktom odošle stav, v akom sa práve nachádzate. Možné jej aj jej prispôsobenie aktuálnemu profilu. Prakticky pri vybraných kontaktoch vidíte ikonu charakterizujúci ich stav (meeting, zastihnuteľný ap.).

Chat je naopak služba využívajúca novodobé formy komunikácie cez GPRS a špeciálny server. V tomto prípade sme využili Yamigo.com, cez ktorý sme komunikovali pomocou ICQ. Ide o podobnú formu komunikácie, ako cez wap.tjat.com alebo javový cMessenger. V tomto prípade však funkcia beží aj na pozadí.

Pre využívanie Chatu aj Mojej účasti je nutné nastavenie funkcie Moja účasť v položke Kontakty. V jej nastaveniach sa nachádzajú položky:

- Ukázať akt. účasť v stave kľudu - zapnúť, ak chcete na pohotovostnom displeji vidieť váš stav.

- Synchronizácia s profilmi - veľmi praktická záležitosť, upraví váš stav podľa aktuálneho profilu.

- Typ spojenia - určíte buď ako manuálny, alebo automatický, podľa vašich požiadaviek.

- Nastavenie spojenia je najdôležitejšou časťou:

1/ Aktívne nastavenie chatu a účasti: vyberte "(prázdny)"

2/ Upraviť akt. nast. chatu a účasti:

- Názov služby chat a účasť: ľubovoľný názov, napr. icq

- Domovská stránka: http://www.yamigo.com/wv/control

- ID užívateľa: ID vami uvedené pri registrácii na Yamigo.com, teda wv:...

- Heslo: toto ste obdržali v e-mailovej schránke pri registrácii na Yamigo.com, ja som si ho však hneď potom zmenil na vlastné.

- Nastavenia spojenia - tu meníte len:

a) Názov nastavení: vlastný názov

b) Nastavenia nosiča:

1, Miesto prístupu GPRS: vaše APN, napr. internet

2, Typ autentifikácie: normálna

3, Typ loginu: automatický

4, Meno užívateľa: -

5, Heslo: -

Pridávanie kontaktov:

Kontakty -> Moja účasť -> Účastníci -> Zoznam privátnych účastníkov (možné len po pripojení) -> Pridaj -> wv:121212121@aim.net

121212121 je v tomto prípade ICQ číslo vášho známeho. V prípade ostatných služieb sa používajú tieto vzorce:

MSN: meno@msn.com alebo meno@doména@msn.com,

AIM: meno@aim.net

Yahoo: meno@yahoo.com

K existujúcim kontaktom v telefónnom zozname je možné skratku wv:121212121@aim.net pridať ručne pomocou voľby Pridaj detail.

Chat

Menu -> Správy -> Chat - začne sa pripájanie a prihlasovanie sa. To trvá asi 30 sekúnd, niekedy však i podstatne viac. V menu Chat sa nachádzajú položky:

1, Diskusie - tu nájdete všetky diskusie

2, Chatové kontakty - voľby -> Pridať kontakt -> vyberiem si nejaký kontakt -> Hľadať alebo Zadať ID ručne -> zadať ID ručne -> Potvrdím kontakt, dám voľbu "Píš", napíšem max. 160 znakov BEZ DIAKRITIKY! a je to. Oneskorenie diskusie je v niektorých prípadoch (pri opustení funkcie a jej bežaní na pozadí) až niekoľko minút. Kontrola servera však nastáva pri odosielaní textu, preto, keď je vaša komunikácia živá, aj prijímané príspevky sú pomerne aktuálne. Ak počas diskutovania potvrdíte červené tlačidlo, diskusia sa nepreruší, vy sa len vrátite na pohotovostný displej a aplikácia beží na pozadí. Nie je problém počúvať na pozadí MP3-ky, mať spustený Chat a ešte wapovať. WAP vypnete stlačením červeného tlačidla, prehrávač hudby jeho podržaním a Chat len pri vstupe do menu. O nových odkazoch sa dozviete melódiou, ktorú si nastavíte v menu Nastavenia. Chýba mi tu však farebné odlíšenie diskutujúcich tak, ako je tomu bežne pri počítačových messengeroch. V tomto prípade je čiernou farbou vyznačený všetok text. Mená diskutujúcich farebne zhodné s ostatným textom sú teda menej viditeľné.

V chatových kontaktoch je pri každom mene ikonka s dvoma bublinkami. Ak sú obe bublinky zelené, je váš priateľ práve na ICQ, ak je jedna bublinka šedá, tak je v stave offline.

3, Skupiny - túto časť som veľmi nepochopil. Vytvorenie vlastnej skupiny sa stretlo v mojom prípade s neúspechom.

4, Moje nastavenia - dostupnosť, krycie meno, automatický login (automatické prihlásenie) sú príjemnými spestreniami tejto praktickej služby.

5, Hľadať - ani v tomto prípade som nebol úspešný.

6, Uložené diskusie - každú prebiehajúcu diskusiu je možné uložiť.

7, Zoznam blokovaných kontaktov - tzv. blacklist

8, Odhlásiť sa

Praktické skúsenosti

Spýtal som sa niekoľkých našich čitateľov a súčasne majiteľov Nokie 6230 na skúsenosti s týmito aplikáciami. Pravdou však je, že Moju účasť z nich nikto nevyužíva. Chat je dobrá služba, ale konkurenčný cMessenger alebo wap.tjat.com sú v tomto smere oveľa prepracovanejšie. Obrovskou výhodou je v tomto prípade práca na pozadí. Nokia pri využívaní chatu kontroluje správy asi každé 2-3 minúty, na závislosť od nejakého faktora som žiaľ neprišiel. Ak si však s druhou stranou píšete, pri odoslaní správy sa opäť kontrolujú aj prijaté, čím sa komunikácia urýchli.

Podľa praktických skúseností nášho čitateľa s prezývkou A79 je dôležité dbať na nevyplnenie proxy servera, pretože v opačnom prípade nie je možné sa pripojiť.

Moje skúsenosti s Chatom sú menšie. Radšej som pripojený na ICQ cez wap.tjat.com alebo cMessenger, ktoré aj načítajú zoznam priateľov, v mojom virtuálnom ICQ zozname a cMessenger umožňuje používať aj diakritiku, teda môžem písať aj s T9. V oboch spomínaných prípadoch nie je ani obmedzenie 160 znakov/správa. V prípade Chatu na Nokii musíte teda kontakty do zoznamu pridávať ručne.

Písať si môžete aj s viacerými kontaktmi súčasne, podobne ako u iných služieb tohto typu.

Pri spustenej funkcii na pozadí vidíte jej malú ikonu vedľa zobrazenia času v pravom hornom rohu. Pri prijatí správy sa ozve vybraný zvuk a v ľavom hornom rohu pribudne bublinka. Vtedy je nutné zájsť do menu Chat a správu si prečítať. Len v prípade správ, ktoré prijmete od kontaktov, ktoré nemáte v zozname (Chatové kontakty), som sa stretol s možnosťou prečítať si správu hneď v pohotovostnom stave. Diskusia s kamarátom, ktorý sa nenachádza medzi Chatovými kontaktmi je uložená, podobne ako ostatné, v položke Diskusie.

Aj keď si s druhou stranou píšete správy, stále sa jej javíte ako odpojení. Vy však online a offline stav vašich ICQ kontaktov rozoznáte. Pre odstránenie tohto nedostatku musíte spraviť jediný krok: najprv sa prihlásiť do služby Moja účasť, a potom až do Chatu. Už po prihlásení sa do Mojej účasti sa javíte známym ako online.

Správy z 6230 uvidí váš ICQ kontakt na PC ihneď. Vy však jeho správu prijmete buď:

- pri odoslaní ďalšej vašej správy,

- s oneskorením niekoľko desiatok sekúnd pri otvorenej diskusii,

- s oneskorením až pár minút pri aplikácii spustenej na pozadí.

Chat je každopádne praktická funkcia s drobnými nedostatkami. Obrovskou výhodou oproti iným možnostiam je bežanie aplikácie na pozadí a upozornenie na správu ľubovoľným zvukom.

Diskusia k článku:

Začať diskusiu