5G siete vraj ohrozujú naše zdravie

Nielen na slovenskom internete sa rozmohol taký nešvár - ľudia šíria správy o škodlivosti 5G sietí. Ako to vlastne je?

V čase, kedy konšpiračným webom rastie návštevnosť a hoaxy sa sociálnymi sieťami šíria rýchlejšie než fakty, ktoré ich vyvracajú, sa začali objavovať informácie o zdraviu nebezpečných 5G vysielačoch. Možno ste aj vy pred časom zachytili informáciu o tom, ako v niektorých zahraničných mestách ľudia podpaľujú stožiare, pretože sú presvedčení o škodlivosti vysielaných frekvencií. 

Strašenie ohrozením zdravia vplyvom rádiových vĺn nie je nič nové. Terčom kritiky boli v minulosti napríklad televízne a rádiové vysielače, mikrovlnné rúry a riešilo sa aj vyžarovanie mobilných telefónov.

Žiadne ohrozenie zdravia, pre ktoré by boli konkrétne vysielače či produkty zakázané, nakoniec nebolo dokázané. Ľudí prestali pôvodne neznáme veci desiť a naučili sa s novými technológiami nažívať.

S nástupom budovania 5G sietí sa história opakuje a na internete nájdete množstvo článkov, ktoré pred novou technológiou varujú ako pred zdraviu škodlivou. Lenže, nejde o žiadne nové, neprebádané frekvencie. Všetky pásma sú už nejaký čas súčasťou našich technologických životov bez toho, aby mali dokázateľný negatívny vplyv na naše zdravie.

Na Slovensku aktuálne prebieha aukcia na kľúčové frekvencie sietí piatej generácie, konkrétne 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz. Ukončená by mala byť začiatkom leta. Všetky pásma sú už nejaký čas súčasťou našich technologických životov bez toho, aby mali dokázateľný negatívny vplyv na naše zdravie.

5G sieť na Slovensku dnes už funguje, aj keď iba na veľmi malom území Banskej Bystrice. Ešte v júli 2019 spustila 4ka prevádzku s dvomi vysielačmi. 5G sieť 4ky využíva 1,8 GHz frekvenciu pridelenú operátorovi spolu s 3,7 GHz materského SWAN-u v 60 MHz šírke pásma. 3,7 GHz sa stará o prenos používateľských dát (hlasu, videa a pod.) 1,8 GHz zas o obslužnú komunikáciu mobilu s vysielačom a nastavenie zvyšných parametrov. 

Podobne ako frekvencie, o ktoré sa súťaží v aukcii Regulačného úradu, ani pásmo 3,7 GHz, ktoré dnes využíva 4ka, nie je nové. Už roky sa využíva napríklad pri pevnom LTE pripojení. Je pravdepodobné, že tí, ktorí dnes tak bojujú proti "nebezpečným frekvenciám" ani netušia, že majú doma modem, ktorý pracuje v tomto pásme. 

Pôsobenie na ľudksý organizmus sa nezmení ani vtedy, ak bude pri 5G sieťach prebiehať komunikácia pomocou mikroantén (massive MIMO), teda na viacerých kanáloch súčasne. Anti-5G aktivisti využívajú na šírenie paniky aj škodlivosť milimetrových vĺn (mmWave), dôležitých pre dosahovanie vysokých prenosových rýchlostí a kapacitu siete. Teda v rovnakom čase sa môže na jednu základňovú stanicu pripojiť vyšší počet zákazníkov než zvyčajne, a to bez obmedzenia vysokej prenosovej rýchlosti. 

No ani tieto milimetrové vlny nie sú v našich dnešných životoch ničím novým, aj keď pri mobilných sieťach sa doteraz nevyužívali, pretože ich šíreniu vadia nielen pevné prekážky, ale aj vlhkosť v počasí, ako je sneh či dážď. Vysielače pracujúce v pásme mmWave musia byť v priestore blízko seba a budú inštalované v uzavretých priestoroch, ako sú napríklad obchodné centrá, čo odporcovia využívajú na tvrdenie, že týmto výrazne narastie žiarenie. 

Bolo ale dokázané, že mimilmetrové vlny človeku neublížia, pretože nedokážu preniknúť cez pokožku, veľká časť žiarenia sa od nej odráža. Navyše ju zvyčajne chráni ďalšia vrstva - oblečenie. Aj dnes sú súčasťou interiérov niektorých veľkých železobetónových budov 4G antény, a ani o tom zrejme neviete. Pretože inak by cez múry z vonku neprenikol dostatočne kvalitný signál. 
 
Slovenskí mobilní operátori sa musia pri svojej prevádzke riadiť vyhláškou číslo 534 z roku 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Táto vyhláška dokonca stanovuje prísnejšie limity než sú normy Európskej únie. 

Niektorí ľudia však môžu byť elektro-hypersenzitívni (EHS), že cítia aj elektromagnetické žiarenie, ktoré je hlboko pod normou. Týmto ľuďom odborníci odporúčajú vypínať na noc Wi-Fi router, najmä ak je v spálni, nedávať si mobilný telefón na nočný stolík a obmedziť používanie elektrických spotrebičov v miestnostiach určených na spanie.  

Žiadna štúdia uznávaných vedcov doteraz nepotvrdila škodlivosť šírenia rádiomagnetických vĺn a problém s elektormagnetickým žiarením nemá ani WHO. Pokiaľ sa raz dokáže opak, nemáme problém prehodnotiť svoj dnešný postoj, no ničenie stožiarov a podpaľovanie 5G vysielačov nie je riešením. 

Zdroj: vedanadosah.cvtisr.sk

Diskusia k článku:

Celá diskusia 1 príspevok