O2: neobmedzené dáta O2 Data Neobmedzene (aktualizované)

Pôvodný text, 2009-03-24 00:00:

O2 Data Neobmedzene je oficiálny názov novej akcie, ktorá prichádza do platnosti dnes a ponúka neobmedzený mobilný internet pre všetkých svojich zákazníkov (O2 Pre mňa, O2 Pre firmu, O2 Fér s platbou na faktúru, ako aj O2 Jednotka, O2 Narovinu, O2 Fér s dobíjaním kreditu). Za pevný mesačný poplatok 6 € (180,76 Sk) dostane každý možnosť neobmedzeného prenosu dát v pokrytí siete O2. Za prenesené dáta v národnom roamingu bude zákazník spoplatňovaný ako bez aktivovaného balíka. V národnom roamingu (sieť T-Mobile Slovensko) budú zákazníkovi aktiváciou služby "Data len v O2" automaticky vypnuté dátové prenosy vrátane MMS. Hlasové služby a SMS zostanú dostupné aj v sieti O2, aj v sieti T-Mobile.

Pri aktivácii balíka Data Neobmedzene vám O2 zablokuje dátové prenosy v národnom roamingu aktiváciou služby "Data len v O2". To znamená, že nebudete môcť prenášať dáta na miestach kde nemá O2 vybudovanú svoju vlastnú sieť. Na zákazníkovu požiadavku bude, samozrejme, možné túto službu deaktivovať. Dáta v národnom roamingu vám potom O2 spoplatní podľa platného cenníka (0,95 € / MB, resp. 28,62 Sk / MB).

Deaktivácia služby Data len v O2 je možná zaslaním bezplatnej SMS správy v tvare DATALENO2 D na číslo 99222. Opätovná aktivácia služby Data len v O2 je možná zaslaním bezplatnej SMS-ky s textom DATALENO2 na číslo 99222.

V medzinárodnom roamingu vás jeden megabajt vyjde na 10 € (301,26 Sk).

Teoretická maximálna prenosová rýchlosť je 296 kbps (37 kB/s), reálna sa však bude pohybovať na nižších hodnotách. FUP nie je uplatňované.

So zavedením novej akcie spúšťa O2 aj promo akciu. Pri aktivácii do 30. 4. 2009 vrátane vás vyjde služba O2 Data Neobmedzene na 0,03 € (0,90 Sk) s DPH. Akciová cena sa týka celého zúčtovacieho obdobia.

Príklad uplatnenia akcie:

1. zákazník s fakturačným obdobím od 21. dňa v mesiaci požiada o aktiváciu balíčka do 26. 3. 2009

- vo faktúre za obdobie 21. 3. - 20. 4. bude mať mesačný poplatok 0,03 € (0,90 Sk)

- vo faktúre za obdobie 21. 4. - 20. 5. bude mať mesačný poplatok 0,03 € (0,90 Sk)

- vo faktúre za obdobie 21. 5. - 20. 6. bude mať mesačný poplatok 6,00 € (180,76 Sk)

2. zákazník s fakturačným obdobím od 1. dňa v mesiaci požiada o aktiváciu balíčka do 25. 4. 2009

- vo faktúre za obdobie 1. 4. – 30. 4. bude mať mesačný poplatok 0,03 € (0,90 Sk)

- vo faktúre za obdobie 1. 5. – 31. 5. a ďalších bude mať mesačný poplatok 6,00 € (180,76 Sk)

*všetky ceny sú s DPH

Aktivácia a deaktivácia balíka bude možná len cez Zákaznícku linku alebo spísaním Žiadosti o aktiváciu služby O2 Data Neobmedzene formulárom "Všeobecná žiadosť" a odfaxuje na Zákaznícku linku. Aktivácia je okamžitá, alikvotná časť mesačného poplatku sa neaplikuje. To znamená, že ak si službu aktivujete len pár dní pred koncom fakturačného obdobia, zaplatíte vždy jej celú mesačnú sumu. Pri aktivácii bude aplikovaná automatické pokračovanie vo využívaní služby aj v ďalšom mesiaci. Deaktivácia znamená zrušenie prolongácie, balík po deaktivácii teda zostane platný do konca fakturačného obdobia. Úspešná aktivácia resp. deaktivácia bude zákazníkovi potvrdená prostredníctvom SMS správy. Aktivácia a deaktivácia balíčka je bezplatná.

V podrobnom výpise hovorov nájde zákazník pri prenosoch dát vo vlastnom pokrytí "APN o2wap a o2internet: cena 0 €" a pri prenosoch dát v národnom roamingu zase nájde APN na faktúre prepísané na wap a internet.

DOPLNENÉ

Do pôvodnej správy s nezmenenými (a pravdivými) údajmi doplníme niekoľko dôležitých informácií.

Pri aktivácii balíčka O2 Data Neobmedzene sa vám automaticky zablokujú dáta prenášané v sieti T-Mobile. Ak chcete vo výnimočnej situácii čerpať dáta za 0,95 € / MB, resp. 28,62 Sk / MB, musíte si deaktivovať službu Data len v O2 zaslaním bezplatnej SMS správy v tvare DATALENO2 D na číslo 99222. V takom prípade odporúčame nastaviť si ručné vyhľadanie siete v mobilnom telefóne.

Od dnešného dňa nájdete na webe O2 aj interaktívnu mapu pokrytia s detailným zobrazením sídlisk, prípadne ulíc.

V apríli budú všetky slovenské krajské mestá, okrem hlavného, odpojené od národného roamingu. Už aj Prešov, Košice a Trenčín budú pre SIM karty O2 pokryté výhradne signálom O2. Do konca roka bude od národného roamingu odpojená aj Bratislava.

Pre odosielanie e-mailov prostredníctvom O2 Data neobmedzene potrebujete poznať SMTP: mail.o2active.sk

Nový cenník platný od 24. 3. 2009 nájdete tu:

www.sk.o2.com/download/cenniky/Cennik_O2Fer_20090324.pdf

O2 Data Neobmedzene v ňom nájdete v Extra balíčkoch O2 Fér.

O2 Slovensko má aktuálne 34 roamingových partnerov. Cena dátových prenosov v zahraničí sa bude meniť od leta, kedy by mala byť už platná regulácia SMS-iek a dát. O2 tiež ponúka telemetrické služby a Exchange.

Ak budete mať záujem o dynamickú IP adresu (v jednom čase budete mať vašu IP ako jediný pripojený používateľ), musíte sa ozvať operátorovi. Ak bude takýchto požiadaviek viac, O2 zváži poskytovanie aj takejto služby.

Diskusia k článku:

Začať diskusiu