Orange: dva roky každý deň volania zadarmo za 356 Sk mesačne

Tlačová správa

Bratislava, 30. november 2005 ? Neuveriteľné dva roky bezplatného telefonovania každý deň na zákaznícke čísla Orange získajú všetci noví aj súčasní zákazníci Orangeu, ktorí si aktivujú Paušál 499 Sk alebo nový mesačný program Paušál 299 Sk spolu s akciovým mobilným telefónom. Zároveň Orange od 1. decembra 2005 doplňa kolekciu svojich mesačných programov o ďalšiu novinku - Paušál 299 Sk, ktorý rovnako ako Paušál 499 Sk umožní bezplatné telefonovanie bez obmedzení (pozn. v závere článku) na zákaznícke čísla v sieti Orange, na rozdiel od Paušálu 499 Sk však v čase od 18:00 do 8:00 hodiny nasledujúceho dňa. Obidva nové paušály si záujemcovia môžu naďalej aktivovať aj bez akciového mobilu s viazanosťou na 15 mesiacov.

Zákazníci Orangeu si budú môcť od 1. decembra vybrať, či chcú dva roky telefonovať bezplatne a bez obmedzení cez deň (s Paušálom 499 Sk od 8:00 do 18:00) alebo večer (s Paušálom 299 Sk od 18:00 do 8:00). Bezplatné telefonovanie si budú môcť užívať počas celej doby trvania zmluvného záväzku, t.j. neuveriteľných 24 mesiacov v prípade využitia akciovej ponuky telefónov, 18 mesiacov, ak sa rozhodnú počas celej doby trvania záväzku využívať službu Orange World alebo 15 mesiacov, ak podpíšu Dodatok k zmluve o pripojení bez akciového telefónu. Sprístupnením akciovej ponuky telefónov užívateľom nových paušálov tak Orange vychádza v ústrety tým, ktorí majú záujem využiť tohtoročnú vianočnú ponuku na bezplatné volania cez deň alebo v noci a nemajú mobilný telefón.

Nové typy paušálov 499 Sk a 299 Sk za pevný mesačný poplatok umožňujú telefonovať bez toho, aby bol zákazník obmedzovaný predplateným množstvom minút alebo kreditu. Možnosť aktivovať si ich je časovo obmedzená do 1.1.2006. S novými paušálmi budú zákazníci Orangeu za pevný mesačný poplatok 499 resp. 299 Sk bez DPH telefonovať každý deň vrátane víkendov a sviatkov na všetky účastnícke čísla v sieti Orange Slovensko od 8:00 do 18:00 alebo od 18. do 8. hodiny nasledujúceho dňa úplne bezplatne, v závislosti od toho, ktorý z týchto dvoch paušálov si vyberú. Volania do siete Orange Slovensko v ostatných časoch, volania do iných sietí, SMS a obrazové správy (ako aj ostatné služby vrátane aktivačných a mesačných poplatkov za služby) budú spoplatňované nad rámec mesačného poplatku.

Ceny za minútu hovoru a odoslanie SMS správy s Paušálom 299 Sk uvádza nasledovná tabuľka:

Každý deň 8 ? 18 hod.

do všetkých sietí: 8,20 Sk/min.

Každý deň 18 ? 8 hod.

do OR: 0 Sk/min.

do TM a ST: 5,40 Sk/min.

SMS správa - 2,40 Sk

Ceny za minútu hovoru a odoslanie SMS správy s Paušálom 499 Sk uvádza nasledovná tabuľka (ceny s DPH):

Každý deň 8 ? 18 hod.

do OR: 0 Sk/min.

do TM a ST: 8,20 Sk/min.

Každý deň 18 ? 8 hod.

do všetkých sietí: 5,40 Sk/min.

SMS správa - 2,40 Sk

Ceny mobilných telefónov platné pri aktivácii nových mesačných programov Paušál 499 Sk a Paušál 299 Sk sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Siemens CF75 - 1 Sk

Sony Ericsson K300i - 1 Sk

Samsung SGH-X480 - 1 Sk

Siemens C75 - 1 Sk

LG C3310 - 1 Sk

Nokia 6020 - 1 Sk

Sony Ericsson K700i - 490 Sk

Siemens S65 - 690 Sk

Siemens CX75 - 1 990 Sk

Nokia 6101 - 2 490 Sk

Motorola Razr V3 - 2 990 Sk

Samsung SGH-E530 - 3 490 Sk

Samsung SGH-E720 - 4 490 Sk

Sony Ericsson K750i - 5 490 Sk

Nokia 6230i - 5 990 Sk

Samsung SGH-D600E - 8 490 Sk

Nokia N70 - 11 990 Sk

Paušál 299 Sk a Paušál 499 Sk si môžu aktivovať nielen noví zákazníci, ale aj súčasní užívatelia služby Prima a tiež zákazníci, ktorí v súčasnosti nie sú viazaní dodatkom k zmluve, vrátane užívateľov, ktorým počas trvania akcie skončí zmluvná viazanosť. Aj po skončení viazanosti však tieto paušály ponúkajú jedinečnú výhodu - zákazníkom bude automaticky aktivovaný kreditný Paušál 299 Sk alebo kreditný Paušál 499 Sk, ktorý podobne ako ostatné kreditné paušály umožní slobodné čerpanie predplateného kreditu na hovory alebo SMS správy podľa preferencií zákazníka.

Prehľad vianočných akciových ponúk spoločnosti Orange Slovensko k 1.12.2005:

Happy Day ? bezplatné telefonovanie na všetky zákaznícke čísla vo vybraný deň

Akcia Happy Day je určená súčasným aj novým zákazníkom Orangeu, ktorí chcú v novom roku telefonovať vo vybraný deň alebo celý víkend každý týždeň zadarmo na zákaznícke čísla v sieti Orange Slovensko s mesačnými programami Paušál 399 Sk, 60, 90+SMS, 120, 250, 500 a 1000. Zákazníci, ktorí vianočnú akciu Orangeu využijú, budú od najbližšieho fakturačného obdobia nasledujúceho po Novom roku telefonovať v ktorýkoľvek deň, ktorý si vyberú alebo celý víkend, a to každý týždeň na všetky účastnícke čísla v sieti Orange Slovensko bezplatne. Bezplatné volania budú dostupné od prvej sekundy hovoru bez ohľadu na to, či si zákazník vyčerpal predplatené, Oddychové alebo Víkendové hovory. Tie môžu zákazníci čerpať počas ostatných dní v týždni. Svoj šťastný deň si budú zákazníci s Paušálmi 120, 250, 500 a 1000 užívať po celý budúci rok (počas 12 po sebe nasledujúcich fakturačných období). Zákazníci s Paušálom 90+SMS budú môcť výhody bezplatných hovorov využívať deväť mesiacov a pol roka budú mať svoj šťastný deň na bezplatné volania každý týždeň užívatelia Paušálov 399 Sk a 60.

Paušál 499 Sk a Paušál 299 Sk ? bezplatné telefonovanie na všetky zákaznícke čísla v sieti Orange každý deň Dva nové paušály od Orangeu predstavujú úplnú novinku na slovenskom trhu, pretože za pevný mesačný poplatok umožňujú telefonovať bezplatne a neobmedzene (pri dodržaní zásad správneho využívania služby) na zákaznícke čísla v sieti Orange každý deň. Bezplatné telefonovanie umožňujú počas celej doby trvania zmluvného záväzku, t.j. neuveriteľných 24 mesiacov v prípade využitia akciovej ponuky telefónov, 18 mesiacov, ak sa zákazník rozhodne počas celej doby trvania záväzku využívať službu Orange World alebo 15 mesiacov, ak sa zákazník rozhodne pre podpis Dodatku k zmluve o pripojení bez akciového telefónu. Súčasťou tejto ponuky je špeciálna akciová ponuka telefónov len pre tieto paušály.

Veľká vianočná hra o 44 osobných automobilov Peugeot 307

Každý zákazník, ktorý využije ktorúkoľvek vianočnú akciu Orangeu, môže vyhrať jeden zo 44 osobných automobilov Peugeot 307 s klimatizáciou. Šanca na výhru je pritom mimoriadne vysoká, pretože Orange žrebuje od 28. novembra do 21. decembra každý pracovný deň až dva automobily. Do žrebovania o jedno auto denne sa dostanú noví zákazníci alebo zákazníci služby Prima, ktorí prejdú na paušál a Dodatok k zmluve podpíšu v predchádzajúci deň. Keďže Orange nezabúda ani na svojich verných zákazníkov, majiteľom druhého automobilu Peugeot 307 sa každý deň stane jeden zo súčasných užívateľov Orangeu, ktorí v predchádzajúci deň podpíšu Dodatok k Zmluve o pripojení. Počas pondelkov budú vždy žrebovaní majitelia 4 automobilov. Dva z nich získajú zákazníci, ktorí svoj Dodatok k zmluve podpísali v piatok a ďalšie dva zákazníci, ktorí Dodatok podpísali počas víkendu. Výhercov osobných automobilov bude Orange kontaktovať každý pracovný deň telefonicky aj písomne a ich mená budú zverejnené na internetovej stránke www.orange.sk a na predajných miestach Orangeu.

(V zmysle pravidiel správneho využívania služby, ktoré sú súčasťou zmluvných podmienok si Orange vyhradzuje právo upozorniť zákazníka na prekročenie mesačného limitu 2000 minút prostredníctvom SMS správy a v prípade opakovaného upozornenia obmedziť výhodu neobmedzeného telefonovania. Cieľom Pravidiel nie je automaticky obmedzovať účastníkov vo využívaní benefitu bezplatných hovorov, ale zabezpečiť, aby jeho nadmerné využívanie neznižovalo kvalitu služby poskytovanej ostatným účastníkom.)

Diskusia k článku:

Začať diskusiu