Vývoj predajnosti múdrych fónov

Spoločnosť Canalys vykázala výsledky analýzy predajnosti múdrych fónov na celom svete.

Predajnosť múdrych fónov na celom svete za prvý polrok:

roku 2004 - 5 933 330 ks,

roku 2005 - 12 185 600 ks.

Podiely jednotlivých výrobcov:

Nokia

2004 - 33,2 %

2005 - 54,9 %

Palm

2004 - 18,0 %

2005 - 8,7 %

RIM

2004 - 8,2 %

2005 - 7,4 %

Motorola

2004 - 1,3 %

2005 - 4,6 %

Fujitsu

2004 - 2,5 %

2005 - 4,3 %

ostatní

2004 - 36,9 %

2005 - 20,1 %

Podiely jednotlivých OS:

Symbian

2004 - 41,0 %

2005 - 62,8 %

Microsoft

2004 - 22,9 %

2005 - 15,9 %

Palm

2004 - 22,5 %

2005 - 9,5 %

iné

2004 - 13,6 %

2005 - 11,9 %

Zdroj: www.canalys.com

Diskusia k článku:

Začať diskusiu