RÚ SR pripravuje podmienky pre spustenie 5G sietí

Príchod sietí piatej generácie sa blíži. Očakáva sa, že operátori budú pri budovaní sietí vzájomne spolupracovať. V prípade potreby je regulačný úrad pripravený zasiahnuť.

Siete piatej generácie prinesú nielen vysokú rýchlosť, spoľahlivosť a veľmi nízku latenciu, ale aj inovačné služby, ako sú napríklad prepojené autá, inteligentné mestá a podobne. Okrem toho regulačný úrad očakáva príchod mobilných virtuálnych operátorov (MVNO). To všetko si vyžaduje, aby operátori mali k dispozícii dostatočnú šírku frekvenčného pásma.

K nástupu 5G na Slovensku sa nedávno vyjadril Orange, ktorý má ambíciu uviesť novú generáciu sietí ako jeden z prvých operátorov v Európe. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na Slovensku nedávno pridelil frekvencie z pásma 3,7 GHz, ktoré je v súčasnosti kandidátskym pásmom pre budovanie 5G.

Vo výberovom konaní získali tieto frekvencie okrem doterajších mobilných operátorov aj ďalší operátori. Na Slovensku má pridelené frekvencie z pásma 3,5 GHz, resp. 3,7 GHz, ktoré sa majú na 5G využívať, spolu 17 telekomunikačných operátorov.

Vo všeobecnosti sa očakáva, že európski operátori budú pri budovaní novej generácie sietí vzájomne spolupracovať a služby prinesú aj virtuálni operátori (MVNO). Na poskytovanie širokopásmových služieb je potrebné mať k dispozícii dostatočne široký, najlepšie súvislý frekvenčný prídel. Mobilní operátori si ale v minulosti vysúťažili frekvencie, ktoré v niektorých prípadoch súvislý celok netvorili.

RÚ dlhodobo navrhuje operátorom vzniknutú situáciu riešiť refarmingom, t.j. usporiadanie frekvencií, tak aby mal každý operátor k dispozícii súvislý frekvenčný úsek, čo sa zatiaľ nestretlo s pozitívnym ohlasom. Preto je úrad pripravený vyriešiť situáciu v roku 2018 aj za pomoci prípadnej zmeny legislatívy.

Slovensko je prvou krajinou EÚ, ktorá kompletne pridelila frekvencie v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Operátori, ktorí plánujú poskytovať služby prostredníctvom sietí 5G, preto nemusia nevyhnutne čakať na prideľovanie frekvencií v pásme 700 MHz. Očakáva sa, že komerčná prevádzka bude spustená po roku 2020.

Zdroj: teleoff.gov.sk

Diskusia k článku:

Začať diskusiu