Lokalizácia pomocou Wi-Fi

Americká spoločnosť Skyhook Wireless dnes predstavila nový Wi-Fi Positioning System (WPS) už dostupný pre komerčné využitie. Ide o prvú formu lokalizácie využívajúcu Wi-Fi.

Skyhook zmapoval v 25 mestách v USA všetky Wi-Fi zariadenia s dosahom na jednotlivé ulice. Pomocou tejto databázy sa vypočíta presná poloha zariadenia využívajúceho Skyhook WPS softvér. Presnosť sa udáva 20 - 40 metrov.

Využitie je najmä v mestách, kde je zlá použiteľnosť GPS.

Komentár:

Môžeme sa na to pozerať ako na pokrok, aj ako na ďalší spôsob sledovania ľudí a narúšania súkromia. Ako všetok vedecko-technický pokrok, aj táto novinka má niekoľko uhlov pohľadu. Samozrejme, propaguje sa len jedna, pozitívna stránka veci.

Diskusia k článku:

Začať diskusiu